Garantie

Je shopt veilig online en betrouwbaar bij de SoCherry.be shop webshop!

De consument heeft voor alle goederen recht op een wettelijke garantietermijn van 2 jaar en moet zich hiervoor richten tot SoCherry.be BV.

De garantie van de artikelen in onze webshop strekt zich binnen een normaal gebruik.  Dit betekent dat het bij normaal gebruik moet voldoen aan wat u er redelijkerwijs van mag verwachten. Is dat niet het geval, dan hebt u recht op een herstelling van het goed of vervanging.